ATLANTIK finanční trhy, a.s. je již od roku 2010 součástí silné finanční skupiny J&T. V roce 2021 došlo k úplnému začlenění klientů ATLANTIKu do J&T Banky. Všechny cenné papíry a finanční prostředky klientů byly od 21. června 2021 převedeny do J&T Banky. Na přehledném informačním webu HTTP://ATLANTIK.JTBANK.CZ naleznete odpovědi na nejčastější otázky související s převodem klientů do J&T Banky, včetně podrobného návodu, jak používat internetové bankovnictví ePortál. Případně prosím využijte kontaktní linku J&T Banky na tel. +420 800 707 606.
ATLANTIK finanční trhy, a.s. byl v září roku 2021 zapsán do seznamu depozitářů investičního fondu vedeného Českou národní bankou. ATLANTIK v současné době poskytuje svým klientům výhradně služby depozitáře investičních fondů, a to konkrétně (i) standardním fondům kolektivního investování, (ii) speciálním fondům kolektivního investování a (iii) fondům kvalifikovaných investorů.