Všeobecné informace

Název společnosti PEGAS NONWOVENS
IČO n.a.
ISIN LU 0275164910
GDR n.a.
Reuters kód n.a.
Bloomberg kód PEGAS CP
Popis společnosti Výrobce netkaných tetílií
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Držet
Cílová cena (1 rok) 899
Aktuální počet akcií 8,763,859
Volné akcie 11.5%
Tržní kapitalizace 6,590,421,968 CZK
Významní akcionáři R2G Rohan Czech
Web http://www.pegas.lu/
Web PSE http://www.pse.cz/
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657

Finanční výkazy

2017 2018
Tržby (celkem) 6,170 6,485
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 4,994 5,138
EBITDA 1,176 1,347
Odpisy 458 468
EBIT 718 880
Čistý placený úrok -390 -160
Zisk před zdaněním 328 720
Čistý zisk 221 815
Rozvaha
Aktiva celkem 11,711 10,901
    stálá 7,397 7,698
    oběžná 4,314 3,203
    ostatní
Cizí zdroje 11,711 10,901
    dlouhodobý dluh 4,438 4,248
    krátkodobý dluh 3,067 1,633
    ostatní
Vlastní jmění 4,206 5,021
Peněžní toky
Čistý provozní 230 1,261
Čistý investiční -727 -717
Čistý finanční 1,356 -1,658

Ukazatele

2017 2018
Celkový počet akcií 9,439,400 8,763,859
Průměrný počet akcií 9,439,400 8,763,859
Dividenda (hrubá) 1.30 0.00
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.49 0.25
Likvidita III. stupně (current ratio) 3.46 3.56
Pracovní kapitál 2,317 2,348
EV - základ bez tržní kapitalizace 4,980 4,677
Zisk na akcii (EPS) 23.45 93.01
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 24.41 143.91
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 445.59 572.88
P/E 32.07 8.09
P/OCF 30.81 5.23
P/BV 1.69 1.31
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 0.17 0.00
ROE 5.3% 16.2%
ROA 1.9% 7.5%
EBITDA marže 9.2% 9.1%
EBIT marže 14.4% 17.1%
Marže čistého zisku 4.4% 15.9%
Dluh celkem/aktiva celkem 64.1% 53.9%