Všeobecné informace

Název společnosti Stock Spirits
IČO
ISIN GB00BF5SDZ96
GDR
Reuters kód
Bloomberg kód STOCK CP
Popis společnosti Výrobce alkoholických nápojů
Krátkodobý výhled -
Doporučení Nehodnoceno
Cílová cena (1 rok) Nehodnoceno
Aktuální počet akcií 200,000,000
Volné akcie 86.0%
Tržní kapitalizace 12,580,000,000 CZK
Významní akcionáři -
Web http://www.stockspirits.com/
Web PSE http://www.pse.cz/
Účetní standard IFRS
Výsledky -
Analytik Milan Lávička (milan.lavicka@atlantik.cz)
+420 225 010 214

Finanční výkazy

2013 2014
Tržby (celkem) 340.5 293
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží)
EBITDA 72.5 67
Odpisy 9.3 11
EBIT 63.2 55.7
Čistý placený úrok 14.6 11.1
Zisk před zdaněním 6.9 51.1
Čistý zisk 21.1 37.4
Rozvaha
Aktiva celkem 770.1 728.9
    stálá 444.9 436.7
    oběžná 325.1 292.2
    ostatní - -
Cizí zdroje 770.1 728.9
    dlouhodobý dluh 163.5 152.9
    krátkodobý dluh 6.1 7.3
    ostatní 282.2 225.2
Vlastní jmění 318.3 343.5
Peněžní toky
Čistý provozní 102.0 -27.3
Čistý investiční -16.7 -8.3
Čistý finanční -91.5 -10.0

Ukazatele

2013 2014
Celkový počet akcií
Průměrný počet akcií
Dividenda (hrubá) 0.0 7.4
Likvidita I. stupně (cash ratio)
Likvidita III. stupně (current ratio)
Pracovní kapitál
EV - základ bez tržní kapitalizace
Zisk na akcii (EPS) 0.12 0.19
Provozní cash flow na akcii (OCFPS)
Vlastní jmění na akcii (BVPS)
P/E 524.17 331.05
P/OCF N/A N/A
P/BV N/A N/A
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 0.00 11.76
ROE 4.7% 10.8%
ROA 1.2% 4.8%
EBITDA marže 16.7% 22.1%
EBIT marže 14.0% 18.3%
Marže čistého zisku 2.6% 12.2%
Dluh celkem/aktiva celkem 22.0% 22.0%