Všeobecné informace

Název společnosti Avast
IČO n.a.
ISIN GB00BDD85M81
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód AVST.L
Bloomberg kód AVST CP
Popis společnosti IT
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 330 GBp (97 Kč)
Aktuální počet akcií 952,639,185
Volné akcie 25.3%
Tržní kapitalizace 145,277,475,713 CZK
Významní akcionáři PaBa Software (27.0%)
Web https://investors.avast.com/investors/overview/
Web PSE https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/akcie/prehled/?ID_NOTATION=218033318&ISIN=GB00BDD85M81
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Pavel Ryska (ryska@jtbank.cz)
+420 221 710 658

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem) 340,700 652,900
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží)
EBITDA 243,800 408,600
Odpisy 31,900 124,300
EBIT 38,600 89,100
Čistý placený úrok 19,500 -28,900
Zisk před zdaněním 5,100 -4,900
Čistý zisk 24,600 -33,800
Rozvaha
Aktiva celkem 2,807,400 2,793,500
    stálá 34,700 29,500
    oběžná 332,300 314,300
    ostatní
Cizí zdroje 2,082,900 2,358,400
    dlouhodobý dluh 1,476,500 1,688,800
    krátkodobý dluh 201,100 324,300
    ostatní
Vlastní jmění 724,500 435,100
Peněžní toky
Čistý provozní 195,200 229,000
Čistý investiční -1,250,000 -173,800
Čistý finanční 1,154,300 -116,100

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 94,212,768 94,695,165
Průměrný počet akcií n.a. 94,453,966
Dividenda (hrubá) 0.00 0.00
Likvidita I. stupně (cash ratio)
Likvidita III. stupně (current ratio) 0.72 0.60
Pracovní kapitál -130,500 -212,600
EV - základ bez tržní kapitalizace 1,317,300 1,605,000
Zisk na akcii (EPS) 0.26 -0.36
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 2.07 2.42
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 7.69 4.59
P/E 586.54 -423.61
P/OCF 73.67 63.02
P/BV 19.83 33.22
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 0.00 0.00
ROE 1% -1%
ROA 0% -0%
EBITDA marže 72% 63%
EBIT marže 9% 19%
Marže čistého zisku 7% -5%
Dluh celkem/aktiva celkem 55% 64%