Všeobecné informace

Název společnosti O2 CR
IČO 60193336
ISIN CZ0009093209
GDR US15713m1071
Reuters kód SPTT.PR
Bloomberg kód TELEC CP
Popis společnosti Telekomunikace
Krátkodobý výhled Neutral
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 289 Kč
Aktuální počet akcií 310,220,058
Volné akcie 17.4%
Tržní kapitalizace 68,868,852,876 CZK
Významní akcionáři PPF Arena 2 B.V (82.6%)
Web http://www.O2.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4174
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 221 710 607

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem) 37,594,288 38,253,451
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 27,377,400 27,444,543
EBITDA 10,452,088 11,180,908
Odpisy 3,442,000 3,348,000
EBIT 6,858,088 7,210,508
Čistý placený úrok 90,000 166,900
Zisk před zdaněním 6,745,488 7,041,608
Čistý zisk 5,260,088 5,571,003
Rozvaha
Aktiva celkem 33,306,000 34,658,389
    stálá 22,071,000 24,696,362
    oběžná 11,235,000 9,962,027
    ostatní 0 0
Cizí zdroje 15,801,000 20,128,645
    dlouhodobý dluh 7,212,000 10,458,000
    krátkodobý dluh 1,000 38,000
    ostatní 8,588,000 9,632,645
Vlastní jmění 17,504,000 12,273,382
Peněžní toky
Čistý provozní 8,416,088 10,013,211
Čistý investiční -4,347,000 -5,237,000
Čistý finanční -1,999,521 -6,514,621

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 310,220,058 310,220,058
Průměrný počet akcií 316,154,979 310,220,058
Dividenda (hrubá) 21.00 21.00
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.5 0.3
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.3 1.2
Pracovní kapitál 2,816,000 1,485,000
EV - základ bez tržní kapitalizace 3,076,000 8,146,410
Zisk na akcii (EPS) 17.0 18.0
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 6.7 -0.4
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 56.4 46.5
P/E 13.06 12.33
P/OCF 33.13 -555.00
P/BV 3.94 4.77
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 9.46 9.46
ROE 14.67% 17.5%
ROA 16.8% 16.5%
EBITDA marže 27.8% 27.8%
EBIT marže 18.2% 18.9%
Marže čistého zisku 14.0% 14.8%
Dluh celkem/aktiva celkem 47.4% 56.0%