Všeobecné informace

Název společnosti Unipetrol
IČO n.a.
ISIN CZ0009091500
GDR n.a.
Reuters kód UNPE.PR
Bloomberg kód UNIP CP
Popis společnosti Rafinerie a petrochemie
Krátkodobý výhled Nehodnoceno
Doporučení Nehodnoceno
Cílová cena (1 rok) Nehodnoceno
Aktuální počet akcií 181,334,764
Volné akcie 37.01%
Tržní kapitalizace 69,360,547,230 CZK
Významní akcionáři PKN Orlen (62.99%)
Web http://www.unipetrol.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4175
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657

Finanční výkazy

2015 2016
Tržby (celkem) 108,907,000 87,813,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 98,264,000 75,885,000
EBITDA 10,643,000 11,928,000
Odpisy 1,927,000 2,031,000
EBIT 8,716,000 9,897,000
Čistý placený úrok -47,000 131,000
Zisk před zdaněním 8,669,000 10,028,000
Čistý zisk 7,036,000 7,975,000
Rozvaha
Aktiva celkem 54,509,000 68,652,000
    stálá 22,575,000 32,270,000
    oběžná 31,934,000 36,382,000
    ostatní
Cizí zdroje 54,499,000 68,652,000
    dlouhodobý dluh 1,653,000 2,026,000
    krátkodobý dluh 17,337,000 25,005,000
    ostatní
Vlastní jmění 35,509,000 41,621,000
Peněžní toky
Čistý provozní 14,879,000 7,996,000
Čistý investiční -6,340,000 -9,789,000
Čistý finanční -4,385,000 -1,165,000

Ukazatele

2015 2016
Celkový počet akcií 181,334,764 181,334,764
Průměrný počet akcií 181,334,764 181,334,764
Dividenda (hrubá) 5.52 8.30
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.34 0.12
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.84 1.45
Pracovní kapitál 5,941,000 6,916,000
EV - základ bez tržní kapitalizace -5,888,000 -2,932,000
Zisk na akcii (EPS) 38.80 43.98
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 82.05 44.10
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 195.82 229.53
P/E 9.86 8.70
P/OCF 4.66 8.67
P/BV 1.95 1.67
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 1.44 2.17
ROE 19.8% 19.2%
ROA 12.9% 11.6%
EBITDA marže 2.0% 2.7%
EBIT marže 8.9% 13.0%
Marže čistého zisku 7.2% 10.5%
Dluh celkem/aktiva celkem 34.8% 39.4%