Všeobecné informace

Název společnosti Kofola ČeskoSlovensko
IČO n.a.
ISIN CZ0009000121
GDR
Reuters kód
Bloomberg kód KOFOL CP
Popis společnosti nealkoholické nápoje
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 435 Kč
Aktuální počet akcií 22,291,948
Volné akcie 27.8%
Tržní kapitalizace 4,770,476,872 CZK
Významní akcionáři Aetos, a.s. (67.2%)
Web www.kofola.cz
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail.aspx?isin=CZ0009000121#OL
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657

Finanční výkazy

2014 2015
Tržby (celkem) 6,963 7,119
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 6,013 6,108
EBITDA 950 1,011
Odpisy 565 567
EBIT 385 444
Čistý placený úrok -25 -81
Zisk před zdaněním 360 363
Čistý zisk 231 312
Rozvaha
Aktiva celkem 6,579 6,563
    stálá 4,786 4,349
    oběžná 1,793 2,214
    ostatní
Cizí zdroje 6,579 6,563
    dlouhodobý dluh 1,856 2,566
    krátkodobý dluh 2,749 2,474
    ostatní
Vlastní jmění 1,974 1,524
Peněžní toky
Čistý provozní 720 821
Čistý investiční -469 -389
Čistý finanční -1,353 -102

Ukazatele

2014 2015
Celkový počet akcií 22,291,948 22,291,948
Průměrný počet akcií 22,291,948 22,291,948
Dividenda (hrubá) 16.20 13.50
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.11 0.25
Likvidita III. stupně (current ratio) 0.65 0.90
Pracovní kapitál -142 -107
EV - základ bez tržní kapitalizace 2,376 2,430
Zisk na akcii (EPS) 10.36 14.00
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 32.30 36.84
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 88.55 68.34
P/E 20.66 15.29
P/OCF 6.63 5.81
P/BV 2.42 3.13
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 7.57 6.31
ROE 11.7% 20.5%
ROA 3.5% 4.8%
EBITDA marže 13.6% 14.2%
EBIT marže 5.5% 6.2%
Marže čistého zisku 3.3% 4.4%
Dluh celkem/aktiva celkem 70.0% 76.8%