Všeobecné informace

Název společnosti Moneta Money Bank
IČO -
ISIN CZ0009000121
GDR -
Reuters kód -
Bloomberg kód MONET CP
Popis společnosti Banka
Krátkodobý výhled Positive
Doporučení KOUPIT
Cílová cena (1 rok) CZK 106
Aktuální počet akcií 511,000,000
Volné akcie 100.00%
Tržní kapitalizace 28,053,900,000 CZK
Významní akcionáři GE Capital Inter Holdings
Web www.moneta.cz
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail.aspx?isin=CZ0008040318#OL
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (milan.lavicka@atlantik.cz)
+420 225 010 214

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem)
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží)
EBITDA
Odpisy
EBIT
Čistý placený úrok
Zisk před zdaněním 4,983 4,903
Čistý zisk 3,990 3,923
Rozvaha
Aktiva celkem 149,379 199,734
    stálá
    oběžná
    ostatní
Cizí zdroje 122,111 173,971
    dlouhodobý dluh
    krátkodobý dluh
    ostatní
Vlastní jmění 27,268 25,763
Peněžní toky
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 511000000 511,000,000
Průměrný počet akcií 511000000 511,000,000
Dividenda (hrubá) 9.80 8.00
Likvidita I. stupně (cash ratio)
Likvidita III. stupně (current ratio)
Pracovní kapitál
EV - základ bez tržní kapitalizace
Zisk na akcii (EPS) 7.81 7.68
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) n.a. n.a.
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 53.36 50.42
P/E 7.03 7.15
P/OCF N/A N/A
P/BV 1.03 1.09
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 17.85 14.57
ROE 14.5% 14.8%
ROA 2.7% 2.2%
EBITDA marže
EBIT marže
Marže čistého zisku
Dluh celkem/aktiva celkem