Všeobecné informace

Název společnosti Komerční banka
IČO 45317054
ISIN CZ0008019106
GDR US5004594090
Reuters kód BKOM.PR
Bloomberg kód KOMB CP
Popis společnosti Banka
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) CZK 940.00
Aktuální počet akcií 190,000,000
Volné akcie 39.65%
Tržní kapitalizace 89,965,000,000 CZK
Významní akcionáři Societe Generale (60.35%)
Web http://www.kb.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4171
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (milan.lavicka@atlantik.cz)
+420 225 010 214

Finanční výkazy

2016 2017
Čisté úrokové výnosy 21,068,000 20,808,000
Čisté neúrokové výnosy 10,683,000 10,252,000
Provozní náklady 14,026,000 13,374,000
Zisk před tvorbou ROP 17,725,000 17,686,000
ROP 1,818,000 -392,000
Zisk před zdaněním 16,874,000 18,287,000
Čistý zisk 13,689,000 14,931,000
Rozvaha
Aktiva celkem 922,737,000 1,004,039,000
    hotovost, účty u ČNB, PP 112,241,000 32,663,000
    úvěry fin. institucím 51,771,000 228,373,000
    úvěry zákazníkům 580,198,000 598,102,000
Cizí zdroje 817,336,000 903,693,000
    půjčky od fin. institucí 54,124,000 84,050,000
    primární vklady 699,377,000 762,043,000
    emitované dluhopisy 13,423,000 4,832,000
Vlastní jmění 105,401,000 100,346,000
Peněžní toky
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 190,000,000 190,000,000
Průměrný počet akcií 190,000,000 190,000,000
Dividenda (hrubá) 40.00 47.00
Zisk na akcii (EPS) 72.00 79.00
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 534 508
P/E 6.58 5.99
P/BV 0.89 0.93
Dividendový výnos 8.45 9.93
ROE 12.9% 14.5%
ROA 1.6% 1.6%