Všeobecné informace

Název společnosti ČEZ
IČO 45274649
ISIN CZ0005112300
GDR n.a.
Reuters kód CEZP.PR
Bloomberg kód CEZ CP
Popis společnosti Producent a distributor elektřiny
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 708 Kč
Aktuální počet akcií 537,989,759
Volné akcie 30.0%
Tržní kapitalizace 238,060,468,358 CZK
Významní akcionáři Stát (70%)
Web http://www.cez.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4169
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Milan Lávička (lavicka@jtbank.cz)
+420 221 710 614

Finanční výkazy

2017 2018
Tržby (celkem) 205,092 184,486
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 151,171 134,951
EBITDA 53,921 49,535
Odpisy 28,301 29,776
EBIT 25,620 19,759
Čistý placený úrok -2,867 -6,242
Zisk před zdaněním 22,753 13,517
Čistý zisk 18,959 10,500
Rozvaha
Aktiva celkem 623,906 707,443
    stálá 487,953 480,447
    oběžná 135,953 226,996
    ostatní
Cizí zdroje 623,906 707,443
    dlouhodobý dluh 241,603 250,022
    krátkodobý dluh 127,981 218,140
    ostatní
Vlastní jmění 254,322 239,281
Peněžní toky
Čistý provozní 45,812 35,351
Čistý investiční -20,212 -25,901
Čistý finanční -24,107 -12,695

Ukazatele

2017 2018
Celkový počet akcií 537,989,759 537,989,759
Průměrný počet akcií 537,989,759 537,989,759
Dividenda (hrubá) 33.00 24.60
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.10 0.03
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.06 1.04
Pracovní kapitál -2,970 -17,824
EV - základ bez tržní kapitalizace 130,925 153,688
Zisk na akcii (EPS) 35.24 19.52
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 85.15 65.71
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 472.73 444.77
P/E 12.56 22.67
P/OCF 5.20 6.73
P/BV 0.94 0.99
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 7.46 5.56
ROE 7.5% 4.4%
ROA 3.0% 1.5%
EBITDA marže 26.3% 26.9%
EBIT marže 12.5% 10.7%
Marže čistého zisku 9.2% 5.7%
Dluh celkem/aktiva celkem 59.2% 66.2%