Všeobecné informace

Název společnosti Philip Morris ČR
IČO 14803534
ISIN CS0008418869
GDR n.a.
Reuters kód TABK.PR
Bloomberg kód TABAK CP
Popis společnosti Tabák
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Držet
Cílová cena (1 rok) revize
Aktuální počet akcií 2,745,386
Volné akcie 22.40%
Tržní kapitalizace 37,227,434,160 CZK
Významní akcionáři Philip Morris Holland B.V. (77.6%)
Web http://www.pmicareers.com/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4254
Účetní standard IFRS
Výsledky Nekonsolidované
Analytik Milan Vaníček (vanicek@jtbank.cz)
+420 221 710 607

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem) 10,797,000 11,187,799
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 5,601,000 5,702,655
EBITDA 4,108,600 4,429,434
Odpisy 675,000 562,000
EBIT 3,433,600 3,867,414
Čistý placený úrok 0 0
Zisk před zdaněním 3,433,600 3,867,414
Čistý zisk 2,765,600 3,144,455
Rozvaha
Aktiva celkem 15,222,000 15,353,440
    stálá 4,373,000 4,223,494
    oběžná 10,849,000 11,129,946
    ostatní 0 0
Cizí zdroje 7,058,000 6,810,585
    dlouhodobý dluh 0 0
    krátkodobý dluh 1 1
    ostatní 0 96,833
Vlastní jmění 8,164,000 8,542,855
Peněžní toky
Čistý provozní 4,575,800 3,674,277
Čistý investiční -1,149,612 -375,112
Čistý finanční -2,496,000 -2,706,200

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 2,745,386 2,745,386
Průměrný počet akcií 2,745,386 2,745,386
Dividenda (hrubá) 1000.00 1080.00
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.15 1.28
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.58 1.68
Pracovní kapitál 3,964,000 4,492,361
EV - základ bez tržní kapitalizace
Zisk na akcii (EPS) 1,007.36 1,145.36
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 338.82 215.99
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 2,973.72 3,111.71
P/E 13560.00 13560.00
P/OCF 40.02 62.78
P/BV 6780.00 4520.00
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 7.37 7.96
ROE 34.4% 37.6%
ROA 18.6% 20.6%
EBITDA marže 38.1% 39.6%
EBIT marže 31.8% 34.6%
Marže čistého zisku 25.6% 28.1%
Dluh celkem/aktiva celkem 0.00% 0.00%