Všeobecné informace

Název společnosti CME
IČO n.a.
ISIN BMG200452024
GDR Primární emise na US NASDAQ
Reuters kód CETV.O
Bloomberg kód CETV CP
Popis společnosti mediální společnost
Krátkodobý výhled Pozitivní
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 5.3 USD (120 Kč)
Aktuální počet akcií 251,616,849
Volné akcie 35.0%
Tržní kapitalizace 22,595,193,040 CZK
Významní akcionáři AT&T (64.5%)
Web http://www.cetv-net.com/
Web PSE http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail.aspx?isin=BMG200452024#KL
Účetní standard US GAAP
Výsledky Konsolidované
Analytik Pavel Ryska (ryska@jtbank.cz)
+420 221 710 658

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem) 526,174 574,212
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 518,991 477,947
EBITDA 136,908 165,532
Odpisy 105,532 129,949
EBIT 110,816 70,110
Čistý placený úrok -158,089 75,536
Zisk před zdaněním 6,336 21,483
Čistý zisk -180,291 49,768
Rozvaha
Aktiva celkem 1,390,717 1,628,055
    stálá 1,050,297 1,163,281
    oběžná 340,420 464,774
    ostatní
Cizí zdroje 1,242,350 1,369,232
    dlouhodobý dluh 1,001,408 1,085,714
    krátkodobý dluh 1,228 2,960
    ostatní
Vlastní jmění 148,367 258,823
Peněžní toky
Čistý provozní 59,387 94,841
Čistý investiční -22,201 -24,742
Čistý finanční -22,472 -58,154

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 153,494,000 155,846,000
Průměrný počet akcií 150,180,000 154,670,000
Dividenda (hrubá) 0.00 0.00
Likvidita I. stupně (cash ratio) 1.00 0.73
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.98 1.98
Pracovní kapitál 2 2
EV - základ bez tržní kapitalizace 168,856 276,510
Zisk na akcii (EPS) -1.20 0.32
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 0.40 0.61
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 0.99 1.67
P/E -74.83 280.63
P/OCF 224.50 147.21
P/BV 90.71 53.77
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 0.00 0.00
ROE -39% 12%
ROA -5% 7%
EBITDA marže 32% 35%
EBIT marže 20% 23%
Marže čistého zisku -34% 9%
Dluh celkem/aktiva celkem 89% 84%