Všeobecné informace

Název společnosti Vienna Insurance Group
IČO
ISIN AT0000908504
GDR
Reuters kód VIGR.VI
Bloomberg kód VIG AV
Popis společnosti Pojišťovna
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Držet
Cílová cena (1 rok) 24,5 EUR
Aktuální počet akcií 128,000,000
Volné akcie 28.70%
Tržní kapitalizace 60,953,600,000 CZK
Významní akcionáři Wiener Städtische Vechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung (71,3%)
Web http://www.vig.at/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4171
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (lavicka@jtbank.cz)
+420 221 710 614

Finanční výkazy

2016 2017
Čisté pojistné 8,191,300 8,510,000
Ostatní výnosy 1,109,200 1,147,000
Náklady na pojistné plnění -6,753,400 -6,873,000
Ostatní náklady -2,140,300 -2,342,000
Zisk před zdaněním 406,700 442,000
Daň -85,700 -70,000
Čistý zisk bez minoritních podílů 287,800 297,500
Rozvaha
Aktiva celkem 50,099,000 52,000,000
Investice
Investice do podílového a indexového životního pojištění
Podíl zajišťovatelů na technických rezervách
Cizí zdroje
Technické rezervy
Rezervy na indexové a rizikové životní pojištění
Netechnické rezervy
Vlastní kapitál 5,802,000 5,860,000
Peněžní toky
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 128,000,000 128,000,000
Průměrný počet akcií 128,000,000 128,000,000
Dividenda (hrubá) 0.80 0.90
Zisk na akcii (EPS) 2.25 2.32
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) n.a. n.a.
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 44.50 37.10
P/E 211.64 205.26
P/OCF N/A N/A
P/BV 10.70 12.84
Dividendový výnos 0.17 0.19
ROE
ROA