Všeobecné informace

Název společnosti Erste Bank
IČO n.a.
ISIN AT0000652011
GDR 296036304
Reuters kód ERST.VI
Bloomberg kód DESC AV
Popis společnosti Banka
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 40,9 EUR
Aktuální počet akcií 429,801,000
Volné akcie 67.2%
Tržní kapitalizace 203,510,773,500 CZK
Významní akcionáři Die Erste - Privatversicherung (23.2%)
Caixabank (9.7%)
Web http://www.erstegroup.com
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=6407
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidované
Analytik Milan Lavicka (lavicka@jtbank.cz)
+420 221 710 614

Finanční výkazy

2016 2017
Čisté úrokové výnosy 4,375,000 4,353,000
Čisté neúrokové výnosy 2,317,000 2,316,000
Provozní náklady -4,028,000 -4,158,000
Zisk před tvorbou ROP 2,663,000 2,511,000
ROP -196,000 -132,000
Zisk před zdaněním 1,950,400 2,078,000
Čistý zisk 1,265,000 1,316,000
Rozvaha
Aktiva celkem 208,227,000 220,659
    hotovost, účty u ČNB, PP
    úvěry fin. institucím
    úvěry zákazníkům
Cizí zdroje
    půjčky od fin. institucí
    primární vklady
    emitované dluhopisy
Vlastní jmění 12,460,000 13,872,000
Peněžní toky
Čistý provozní n.a. n.a.
Čistý investiční n.a. n.a.
Čistý finanční n.a. n.a.

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 429,800,000 429,800,000
Průměrný počet akcií 429,800,000 429,800,000
Dividenda (hrubá) 1.00 1.20
Zisk na akcii (EPS) 2.94 3.06
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 27.80 28.80
P/E 161.05 154.74
P/BV 17.03 16.44
Dividendový výnos 0.21 0.25
ROE 11.0% 10.8%
ROA 0.6% 0.6%