Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 3.3484 16.1.-20.1.2021 5,82 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4733 16.1.-20.1.2021 -7,26 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.5203 16.1.-20.1.2021 4,69 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3932 16.1.-20.1.2021 4,04 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5279 16.1.-20.1.2021 3,28 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 4 let CZK 1.2342 16.1.-20.1.2021 3,28 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 9 let CZK 1.2878 16.1.-20.1.2021 3,95 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 14 let CZK 1.2976 16.1.-20.1.2021 4,07 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.1017 15.1.2021 5,34 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.2187 15.1.2021 11,22 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 223.6300 USD 21.1.2021 224,70 % 5 / 9 Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 1452.0600 EUR 21.1.2021 196,06 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 31.1600 USD 21.1.2021 101,17 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 283.3500 EUR 21.1.2021 97,21 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 7750.0200 CZK 21.1.2021 96,01 % 5 / 9 Akciové      
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 275.3500 EUR 21.1.2021 84,35 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 41.0100 USD 21.1.2021 60,49 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 807.9400 USD 21.1.2021 59,98 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 33.9000 USD 21.1.2021 59,25 % 5 / 9 Akciové      
BlackRock-BGF Sustainable Energy A2 USD 17.2700 USD 21.1.2021 57,81 % 5 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.