Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.8919 18.1.-22.1.2020 5,34 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4943 15.1.-22.1.2020 -7,59 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4554 18.1.-22.1.2020 4,71 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.349 18.1.-22.1.2020 4,15 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4657 18.1.-22.1.2020 3,20 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1789 18.1.-22.1.2020 3,02 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.2114 18.1.-22.1.2020 3,53 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.2156 18.1.-22.1.2020 3,60 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.077 17.1.2020 7,37 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.1904 17.1.2020 18,06 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.4000 EUR 25.1.2020 44,80 % 6 / 9 Akciové      
FF - Global Technology Fund A-EUR 32.1300 EUR 25.1.2020 42,61 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.3200 USD 25.1.2020 40,37 % 6 / 9 Akciové      
NN (L) Smart Connectivity-P Cap EUR 1548.9900 EUR 25.1.2020 38,11 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 23.2000 EUR 25.1.2020 37,69 % 5 / 9 Akciové      
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 125.3500 EUR 25.1.2020 37,17 % 5 / 9 Akciové      
BNP PARIBAS Plan International Derivatives Fund 20.4000 EUR 25.1.2020 35,82 % 6 / 9 Ostatní      
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 30.7600 EUR 25.1.2020 35,81 % 5 / 9 Akciové      
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap 1254.5100 EUR 25.1.2020 35,29 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Smart Connectivity-P 2074.5500 USD 25.1.2020 33,84 % 5 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.