J&T EF IV 5,60/22

Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000  CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 1 999 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od emise.

Charakteristika

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je  kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Základní údaje

Název emise J&T EF IV 5,60/22
Měna emise CZK
Datum emise 8. 8. 2019
Upisovací lhůta od 22. 7. 2019 do 21. 7. 2020
Celkový objem emise 1 299 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 944 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 5,60 %
Výplata kupónu Pololetně, vždy 8. 5. a 8. 11.
Datum splatnosti 8. 11. 2022
ISIN CZ0003522419
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

J&T EF IV 5,60/22 - infolist PDF
J&T EF IV 5,60/22 - Prospekt PDF