BCPP

Název ISIN Měna Datum Otevírací cena Zavírací cena Celkový objem v Kč Abs. změna Změna v %
ANDRITZ AT0000730007 CZK .. 0 0 0 0 0 %
ATS AT0000969985 CZK .. 0 0 0 0 0 %
AVAST GB00BDD85M81 CZK 29.05.2020 151 150 6 483 682 -1 -0 %
BORUSSIA DORTMUND DE0005493092 CZK .. 0 0 0 0 0 %
CETV BMG200452024 CZK 29.05.2020 100 99 22 927 711 -1 -1 %
ČEZ CZ0005112300 CZK 29.05.2020 474 476 406 690 702 2 0 %
DEUTSCHE BANK DE0005140008 CZK 27.03.2020 151 170 0 19 13 %
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 CZK 27.03.2020 332 328 6 542 -4 -1 %
ENERGOAQUA CS0008419750 CZK 29.05.2020 2 500 2 500 0 0 0 %
E.ON DE000ENAG999 CZK 27.03.2020 218 253 526 627 35 16 %
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 CZK 29.05.2020 552 538 72 869 483 -14 -2 %
E4U CZ0005123620 CZK 29.05.2020 99 99 396 0 0 %
FACC AT00000FACC2 CZK .. 0 0 0 0 0 %
FILLAMENTUM CZ0009007027 CZK 29.05.2020 855 855 0 0 0 %
HEINEKEN NL0000009165 CZK .. 0 0 0 0 0 %
IMMOFINANZ AT0000A21KS2 CZK 27.03.2020 54 54 0 0 0 %
JUVENTUS F.C. IT0000336518 CZK 27.03.2020 19 19 0 0 0 %
KGHM POLSKA-MIEDZ PLKGHM000017 CZK .. 0 0 0 0 0 %
KOFOLA ČS CZ0009000121 CZK 29.05.2020 234 237 581 020 3 1 %
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 CZK 29.05.2020 525 519 199 067 833 -6 -1 %
MOL HU0000153937 CZK .. 0 0 0 0 0 %
MONETA MONEY BANK CZ0008040318 CZK 29.05.2020 54 54 371 920 442 -0 -0 %
NESTLE CH0038863350 CZK .. 0 0 0 0 0 %
NOKIA FI0009000681 CZK .. 0 0 0 0 0 %
NWR GB00B42CTW68 CZK 12.12.2019 0 0 0 0 0 %
OMV AT0000743059 CZK .. 0 0 0 0 0 %
OTP BANK HU0000061726 CZK .. 0 0 0 0 0 %
O2 C.R. CZ0009093209 CZK 29.05.2020 218 218 11 477 091 0 0 %
PFNONWOVENS LU0275164910 CZK 29.05.2020 698 718 186 394 20 3 %
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 CZK 29.05.2020 13 360 13 320 85 292 880 -40 -0 %
PHOTON ENERGY NL0010391108 CZK 29.05.2020 39 39 127 140 0 0 %
PKN Orlen PLPKN0000018 CZK .. 0 0 0 0 0 %
PKO BANK POLSKI PLPKO0000016 CZK .. 0 0 0 0 0 %
PRABOS PLUS CZ0005131318 CZK 29.05.2020 354 354 0 0 0 %
PRAŽSKÉ SLUŽBY CZ0009055158 CZK 05.12.2018 2 840 2 880 5 760 40 1 %
RBI AT0000606306 CZK .. 0 0 0 0 0 %
RMS MEZZANINE CS0008416251 CZK 29.05.2020 1 1 132 580 0 17 %
RWE DE0007037129 CZK .. 0 0 0 0 0 %
SHELL GB00B03MLX29 CZK .. 0 0 0 0 0 %
SKANSKA SE0000113250 CZK .. 0 0 0 0 0 %
STOCK GB00BF5SDZ96 CZK 29.05.2020 72 70 3 095 306 -1 -2 %
TMR SK1120010287 CZK 29.05.2020 900 900 0 0 0 %
TOMA CZ0005088559 CZK 29.05.2020 1 230 1 210 48 700 -20 -2 %
UNIQA INS AT0000821103 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VERBUND AT0000746409 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VIG AT0000908504 CZK 29.05.2020 513 508 425 743 -5 -1 %
VOESTALPINE AT0000937503 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VOLKSWAGEN DE0007664039 CZK .. 0 0 0 0 0 %
WIENERBERGER AT0000831706 CZK .. 0 0 0 0 0 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.