ico

Moneta zítra zveřejní čísla za 2Q

Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 2Q 2017. Nadále očekáváme výrazný pokles úrokových výnosů, který je tažen především silnou konkurencí na trhu spotřebitelských úvěrů. Výnosy z poplatků a provizí by měly také být meziročně také výrazně nižší. Dále očekáváme 4% růst provozních nákladů, který je způsoben především růstem personálních nákladů (oček. +7 % r/r). Opravné položky by měly zůstat na nízké úrovni vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a klesajícímu podílu nesplácených úvěrů. Výsledkem popsaného vývoje je projekce čistého zisku na úrovni 885 mil. Kč (-26 % r/r) a za celé první pololetí 1 925 mil. Kč (-15 % r/r). Po očištění o mimořádný výnos z prodeje podílu ve Visa (158 mil. Kč) ve 2Q 2016 by zisk před zdaněním v prvním pololetí poklesl „jen“ o 11 % r/r oproti 16% propadu na základě reportovaných čísel.

Hlavními sledovanými tématy budou růst úvěrového portfolia, vývoj úrokových marží a úroveň kapitálu s ohledem na prostor pro výplatu dividend. Akcie banky se od uplynutí rozhodného dne pro dividendu v polovině dubna drží mimo zájem investorů. Solidní čísla a potvrzení dostatečné kapacity pro výplatu vysokých dividend v následujících dvou letech by mohly pomoci k obnovení zájmu investorů o titul. 

v mil. Kč

e 2Q17

2Q16

r/r

Čisté úrokové výnosy

1 857

2 106

-12%

Poplatky a provize

468

498

-6%

Ostatní provozní výnosy

157

288

-45%

Provozní výnosy

2 482

2 892

-14%

Provozní náklady

-1 218

-1 169

4%

Provozní zisk

1 264

1 723

-27%

Opravné položky

-153

-218

-30%

Čistý zisk

885

1 199

-26%

Zdroj: J&T Banka, Moneta

     

Komentáře

Přidat komentář
Kontrolní řetězec

Milan Lávička
09.08.2017 @ 08:57

Předchozí Další