ico

Komerční banka: Zisk podpořen rozpouštěním opravných položek, provozní úroveň pod odhady

Komerční banka dosáhla ve 3Q 2017 čistého zisku ve výši 3 528 mil. Kč, čímž překonala odhady trhu (3 314 mil. Kč). Pozitivní překvapení pramení výhradně z opravných položek, u kterých banka již třetí kvartál v řadě reportovala kladný výsledek. To znamená, že rozpouštění dříve vytvořených opravných položek bylo vyšší než tvorba nových. Na úrovni provozních výnosů zaostaly mírně za odhady všechny položky. Jak již management dříve avizoval, dochází k výraznému zpomalení růstu úvěrového portfolia. Celkový objem úvěrů vzrostl meziročně o 5 % (+8 % ve 2Q), po očištění o volatilní repo operace pak byl růst pouze 2 %. Objem korporátních úvěrů dokonce poklesl přibližně o 3 %. Podíl nesplácených úvěrů poklesl na 2 % (2,6 % ve 2Q). Čistá úroková marže výrazně propadla na 2,2 % (2,5 % ve 2Q) kvůli silné konkurenci a omezeným možnostem reinvestování klientských vkladů. Meziroční propad čistého zisku je dán jednorázovým ziskem z prodeje podílu v CATAPS ve 3Q 2016, po očištění by čistý zisk vzrostl o 9 % r/r. 

Kapitálová přiměřenost banky byla na konci září na úrovni 16,8 %, vysoko nad požadavky regulátora (15,4 %). V první polovině října KB přijala podřízený dluh ve výši 100 mil. EUR s 10letou splatností a možností předčasného splacení po 5 letech. Tyto prostředky budou po schválení regulátorem součástí Tier 2 kapitálu a celkový dopad do kapitálové přiměřenosti by měl být 0,58 %.

Celkově hodnotíme výsledky mírně negativně kvůli zklamání na provozní úrovni. Na druhou stranu pozitivní je silná kapitalizace banky a vyšší čistý zisk, který umožní vyplatit KB solidní dividendu. V rámci konferenčního hovoru, který se koná dnes ve 14:00, bude investory nejvíce zajímat, zda současná nepříznivá situace na trhu s úvěry bude mít pouze dočasný charakter, nebo zda bude přetrvávat po delší dobu. Očekáváme dnes mírně negativní reakci akcií.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

3Q17

3Q16

r/r

Oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

7 497

7 702

-3%

7 615

7 686

  Čistý úrokový výnos

5 172

5 323

-3%

5 219

5 209

  Poplatky & provize

1 558

1 676

-7%

1 593

1 634

  Ostatní výnosy

766

703

9%

803

836

Provozní náklady

-3 328

-3 321

0%

-3 346

-3 369

Provozní zisk

4 169

4 381

-5%

4 269

4 318

  Opravné položky

125

-436

-

-125

-240

Zisk před zdaněním

4 352

4 712

-8%

4 199

4 135

Čistý zisk

3 528

3 945

-11%

3 355

3 314

Zdroj: J&T Banka, KB

Komentáře

Přidat komentář
Kontrolní řetězec

Milan Lávička
03.11.2017 @ 08:53

Předchozí Další