ico

Komerční banka překonala odhady na všech úrovních, dividenda 47 Kč

Komerční banka reportovala za 4Q 2017 výsledky, které výrazně překonaly očekávání na všech úrovních. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5 323 mil. Kč). Čistá úroková marže mírně vzrostla oproti 3Q (z 2,2 na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl pouze o 2 % r/r na 606 mld. Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl o 3 % r/r na 4 564 mil. Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4 083 mil. Kč). Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q16) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech minulého roku vyšší, než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % r/r na 3 705 mil. Kč, výrazně nad tržním konsensem (3 128 mil. Kč). Management navrhne vyplatit ze zisku minulého roku dividendu ve výši 47 Kč na akcii (5,2% hrubý dividendový výnos). Naše i tržní očekávání bylo 43 Kč. Rozdíl je ve vyšším zisku a dále také v tom, že výplatní poměr je 60 % reportovaného čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % č. zisku.

Celkově považujeme reportované výsledky za velmi silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je poměrně pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

4Q17

4Q16

r/r

oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

7 934

7 770

2%

7 636

7 626

  Čistý úrokový výnos

5 323

5 299

1%

5 218

5 226

  Poplatky & provize

1 682

1 599

5%

1 587

1 605

  Ostatní výnosy

929

872

7%

831

795

Provozní náklady

-3 533

-3 509

1%

-3 605

-3 543

Provozní zisk

4 564

4 261

3%

4 032

4 083

  Opravné položky

163

-593

-

-319

-240

Čistý zisk

3 705

3 050

22%

2 965

3 128

Zdroj: J&T Banka, KB

 

Komentáře

Přidat komentář
Kontrolní řetězec

Milan Lávička
08.02.2018 @ 08:58

Předchozí Další