ico

Eurozóna - Index nákupních manažerů průmyslu v březnu vzrostl více než se čekalo

Eurozóna - Index nákupních manažerů průmyslu (sezónně očištěná data, 03 2006)

Skutečnost: 56,1
Očekávání: 54,7 (Atlantik FT), 55,0 (Bloomberg)
Předchozí: 54,5

Rozbor: Aktivita průmyslu v březnu rostla solidně, posílení jejího růstu bylo znatelně větší, než jsme čekali resp než čekal trh. Akceleroval zejména silný růst nových zakázek a produkce. Po nevýrazném růstu v únoru výrazně solidně vzrostl i objem nevyřízených zakázek. Zvýraznilo se i zpomalování dodacích lhůt. Tlak na kapacity firem se projevil v menším růstu zaměstnanosti, ještě v únoru firmy spíše více pracovníky propouštěli. Velmi silně rostou nadále ceny vstupů, byť méně než v únoru. Rychleji než v únoru rostou ceny vlastní produkce, stále však zůstává v růstu nákladů a vlastních cen firem značný rozdíl. Růst aktivity průmyslu zesílil ve všech hlavních ekonomikách Eurozóny, nejvíce však v Německu. Německý průmysl v únoru expandoval z největších ekonomik Eurozóny nejvíce a zejména v březnu se zvýraznil rozdíl růstu aktivity průmyslu mezi Německem a např. Francií, Itálii nebo Španělskem.

Hodnocení: Data jsou opět velmi příznivá. Růst aktivity průmyslu sice stále zaostává za růstem aktivity služeb Eurozóny, na druhou stranu i v tomto odvětví je zřejmý značný posun proti období před rokem. Naopak růst aktivity průmyslu se značně přiblížil růstu průmyslu ve Spojených státech. Data ukazují, že průmysl těží z nečekaně robustního oživení ek. růstu v Eurozóně, stále se však prosazují strategie z minulosti: růst zaměstnanosti je stále velmi nízký a příliš neodpovídá silnému růstu produkce a poptávky. Firmy jsou stále opatrné v případě růstu zaměstnanosti, více než ve Spojených státech. Je to důsledkem drahého eura a energií/ropy. Tyto fenomény totiž stále omezují ziskové marže firem, cenový růst vlastní produkce je stále nízký.

Dopad na finanční trhy: Data jsou příznivá pro akcie, nepříznivá pro dluhopisy. Fiannční trhy na data reagovaly posílením eura k dolaru, oslabením cen dluhopisů, ceny akcií v další části obchodování klesaly.

Dopad na výhled monetární politiky: Data jsou v souladu s naším očekáváním, že ECB zvýší svopu hlavní úr. sazbu o 25bps ve druhém čtvtrletí, zřejmě v květnu nebo v červnu, dále pak ve třetím čtvrtletí o 25bps a možná i o 25bps ve čtvrtém čtvrtletí. Důvodem je snaha snížit inflační nebezpečí

Komentáře

Přidat komentář
Kontrolní řetězec