Ochrana osobních údajů

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s. zaručuje všem návštěvníkům tohoto serveru ochranu jejich osobních údajů.

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s. nesbírá žádné osobní údaje čtenářů, vyjma těch, které jsou dobrovolně poskytnuty samotnými návštěvníky a vyjma těch, které je oprávněna nebo povinna archivovat ze zákona.

Shromážděné osobní údaje společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s. bezpečně uchovává a chrání je před zneužitím.

Upozorňujeme, že z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení zneužití těchto stránek, stejně jako z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může někdy společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s. uchovávat statistické informace jako je např. IP adresa počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky, navštívené stránky apod. Tyto údaje budou bezpečně uchovávány a chráněny před zneužitím.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • e-mailem: oou@jtfg.com
  • telefonicky: +420 221 710 440
  • poštou: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8