Zveřejnění obchodů uzavřených mimo regulovaný trh

Od 1. 12. 2008 byly následující obchody mimo regulovaný trh: