Změny

Dne 27. prosince 2011 nabylo právní moc usnesení soudu o fúzi společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 5850 a společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ 63470411, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, registrována v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 16889.

Všechna smluvní ujednání zůstávají i nadále v platnosti.

Společnost nyní pod firmou:
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00
IČ: 47672684
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 5850


21. února 2011

Dovolujeme si vám oznámit, že došlo ke změně obchodní firmy společnosti ATLANTIK Asset Management investiční společnosti, a.s. na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Jde o krok v rámci začleňování bývalé finanční skupiny ATLANTIK do struktur nového vlastníka – skupiny J&T.

Rovněž došlo ke změně DIČ (nové je CZ699000619) a sídla společnosti (nyní Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8).

Předmět podnikání J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. zůstává nezměněn, stejně tak závazky vůči jejím klientům a obchodním partnerům. Společnost i nadále spravuje finanční majetek třetích stran a vlastní fondy.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ 63470411, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 je nově registrována v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 16889.

Prosíme, vezměte zřetel na tyto změny v případné budoucí komunikaci se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dříve ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.).

Děkujeme za pochopení.