Rozcestnik: Hlavni obrazek typu '' neexistuje. ATLANTIK -

Investiční příležitost

Indexovaný certifikát na komodity, káva, kakao, a bavlna v Eur

Snídaně v tričku = cukr + káva + kakao + bavlna

 • Výdělek na zemědělských komoditách už zdaleka neznamená jen čekání na špatnou úrodu. Nepropásněte tedy příležitost vydělat na jejich potenciálu. To Vám umožníme prostřednictvím indexového certifikátu vydaného holandskou bankou ABN AMRO Bank.
 • Výnos investora bude odvozen od vývoje cen cukru, kávy, kakaa a bavlny na světových komoditních trzích.
Cena cukru je více než 1000 % pod svojí historickou rekordní úrovní. Cena kávy je téměř 700 % pod svojí historickou rekordní úrovní. Cena kakaa je více než 300 % pod svojí historickou rekordní úrovní. Cena bavlny je více než 300 % pod svojí historickou rekordní úrovní.

Podíl na výnosech

 • Certifikát dává investorovi možnost plně se podílet na budoucím vývoji cen cukru, kávy, kakaa a bavlny na světových komoditních trzích. Výnos investora bude totožný s výnosem uvedených komodit, které jsou zastoupeny v certifikátu stejnou váhou 25 %. Výnos certifikátu je měnově zajištěn do EUR.

Proč cukr, káva, kakao a bavlna

 • Na konci března došlo na komoditních trzích k vybírání zisků. Fundamentálně jsou zemědělské komodity příležitostí k dosažení významného zisku. Nedávná korekce přinesla zajímavou příležitost k nákupu za nízké ceny.
 • Nejzajímavějšími jsou dnes všechny tzv. soft komodity, které se na rozdíl od ostatních dostaly po uvedené korekci velmi blízko ke svým historickým minimům. Nízké zásoby a pozice spekulantů hovoří hlavně pro kávu a kakao. Třetí v pořadí je cukr, kde jsou sice vysoké zásoby, ale jeho cena je nízká například vzhledem k cenám energií.
 • Rostoucí spotřeba cukru je zmiňována v souvislosti s výrobou biopaliv. Ač jsou zásoby cukru na vyšší úrovni, v období 2008-2009 se očekává jejich pokles vlivem předpokládaného snížení produkce v Indii, která je druhým největším producentem na světě. Pro cukr také hovoří skutečnost, že pravděpodobně dosáhl svého cenového dna. Tomu odpovídá i zvyšování pozic cukru ve světových indexech zemědělských komodit.
 • Rostoucí světová populace, zvyšující se příjmy a produkce biopaliv jsou skutečnosti, které podporují poptávku po zemědělských komoditách. Navíc jejich produkci stále více ohrožuje prostředí s nedostatkem půdy a vody.

Rizika

 • Hodnota certifikátu bude v průběhu trvání ovlivňována tržními vlivy, a to vývojem cen výše uvedených zemědělských plodin a jejich volatilitou. Investor je plně vystaven těmto vlivům.
 • Investor je vystaven také kreditnímu riziku banky ABN AMRO Bank N.V.

Ocenění komodit v reálném vyjádření

Rozdíl mezi aktuální cenou a historicky nejvyšší úrovní v reálném vyjádření (v %)

Role ATLANTIKu

 • Obstaráme Vám nákup cenného papíru a jeho evidenci na majetkovém účtu.
 • Vstupní poplatek 1,5 %.

Pro získání dalších informací kontaktujte klientské oddělení na 800 122 676

14. dubna 2008

Tento dokument není veřejnou nabídkou nebo výzvou k úpisu cenných papírů ve smyslu §34 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Jeho účelem je poskytnout investorům základní informace o produktu zde uvedeném. Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde obsažených, ale měl by si zajistit další podrobnější informace.