LU0823379622 Bond Asia ex-Japan USD dluhopisovy parvest 1.25 1.55 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823379622 2017-10-16 166.83000 0.318701143 0.500000000 0.059977209 1.152003880 1.422578880 1.250227590 4.03160776205578 3.32202805856375 10.300826446 2.46575180918343 12.951929587 3.827483196 LU0823389852 Bond Best Selection World Emerging USD dluhopisovy parvest 1.5 1.8 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823389852 2017-10-16 221.45000 0.499205809 0.847033107 -0.672796591 2.542137433 5.845521461 7.703905452 7.44055904595227 0.623330174869935 1.881670961 -1.15128479249366 -5.625395509 13.762457618 LU0011928255 Bond Currencies World EUR dluhopisovy bnp 1.02 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0011928255 2017-10-13 1588.37000 0.280315418 -0.291898407 0.583221460 -1.108842097 -6.637865162 -5.960747166 -2.1975218013244 0.596325373629753 1.799665447 0.808878484064167 4.110352241 -4.949493741 LU0075938133 Bond Euro EUR dluhopisovy parvest 0.75 0.17 0.87 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0075938133 2017-10-16 221.44000 0.408089236 0.398984403 0.398984403 1.188082617 0.975832193 -1.424501425 1.03881618973338 1.47234904855995 4.482400679 3.06007603982879 16.265882600 -0.072202166 LU0131210360 Bond Euro Corporate EUR dluhopisovy parvest 0.75 0.17 1.03 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0131210360 2017-10-13 187.58000 0.299433216 0.439066181 0.519800654 1.312449365 1.465894953 1.115842812 3.37549195767906 2.37217047804772 7.286662091 3.78775515184738 20.428864920 2.240148253 LU0111548326 Bond Euro Government EUR dluhopisovy parvest 1 0.17 0.95 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0111548326 2017-10-13 393.77000 0.336348579 0.518200848 0.285241309 1.244439873 0.834805767 -2.142200353 1.1667136755874 1.88738553585299 5.769695667 3.76764914476348 20.312261297 -0.424832469 LU0823380802 Bond Euro High Yield EUR dluhopisovy parvest 1.2 1.53 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823380802 2017-10-16 202.86000 0.197569890 0.256993180 0.794991553 1.765827230 3.215630406 6.387665198 5.22326443441021 4.20878755309815 13.165234854 5.07362910294297 28.076267441 5.125148987 LU0190304583 Bond Euro Inflation-linked EUR dluhopisovy parvest 0.75 0.17 1.04 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0190304583 2017-10-13 139.40000 0.432276657 0.591715976 0.613496933 1.803841379 2.545240547 -0.164721048 1.1864976571284 1.5585894965986 4.749023144 1.86143213632755 9.660163625 -0.442793887 LU0086914362 Bond Euro Medium Term EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0086914362 2017-10-16 185.44000 0.156629760 0.156629760 0.124183359 0.444155563 0.406085874 -0.231344488 0.694727128675396 0.777687311440815 2.351252898 1.86555789304205 9.682373592 0.043159258 LU0172350877 Bond Euro Premium EUR dluhopisovy bnp 0.75 0.17 1.03 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0172350877 2017-10-13 145.10000 0.124206459 0.193343461 0.027574797 0.417309702 -0.061987740 -0.831755708 0.140197795982203 0.247486903293776 0.744299719 1.29634452028525 6.651966189 -0.537413287 LU0212175227 Bond Euro Short Term EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0212175227 2017-10-13 123.49000 0.032401782 0.048610548 -0.024287565 0.040505509 -0.129397493 -0.539626289 -0.141411355366174 -0.102362488268938 -0.306773230 0.533161718170987 2.694386694 -0.346998063 LU0010000809 Bond Europe Plus EUR dluhopisovy bnp 1 0.17 0.96 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0010000809 2017-10-13 427.45000 0.323890441 0.338020234 0.067890252 0.730529044 -0.442529405 0.576470588 -1.33998845697417 0.599785480523423 1.810170299 2.95659610775627 15.683355886 0.178115259 LU0012182712 Bond JPY JPY dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0012182712 2017-10-13 22820.00000 0.035069262 0.000000000 -0.218627022 -0.013144635 -0.665999216 -2.315825521 1.25914679420114 1.46305715744202 4.453700737 1.21765528213507 6.238361266 -0.963458033 LU0111549480 Bond USA High Yield USD dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0111549480 2017-10-16 242.54000 -0.004122861 0.045373922 0.572234201 1.506654390 3.331629175 6.121198862 6.48447507270744 3.30160541180318 10.235433142 3.64374198938971 19.595660750 5.365133151 LU0879078136 Bond USD USD dluhopisovy parvest 0.5 1.04 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0879078136 2017-10-16 744.56000 0.037620250 0.086030756 -0.018799517 0.830139621 1.685285843 0.657023117 0.67015604418998 0.766869044456641 2.318294878 0.854731566048045 4.347341546 3.707830738 LU0012182399 Bond USD Government Classic MD USD dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0012182399 2017-10-13 454.28000 0.061674009 0.114598025 -0.072589692 0.267066899 0.420000884 0.340151080 0.760323309228554 0.630087654852346 1.902198295 0.0374643651984883 0.187462236 1.182707085 LU0823391676 Bond World EUR dluhopisovy parvest 0.75 1.04 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823391676 2017-10-13 341.27000 0.447387785 -0.038078500 0.556897873 -1.210015921 -6.825565839 -5.957728237 -0.246688694568064 1.84467060888144 5.636723828 1.51842694285303 7.826224329 -5.326379449 LU0282388437 Bond World Corporate USD dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0282388437 2017-10-13 164.43000 0.335611423 0.507334963 0.605726872 1.669449082 2.525252525 2.410313901 4.11126850346281 2.81057983221102 8.670940453 3.45157183798439 18.491028320 3.990640020 LU0823386163 Bond World Emerging Local USD dluhopisovy parvest 1.5 1.85 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823386163 2017-10-16 138.96000 0.513562387 1.194290708 -1.593371574 1.564098816 6.793728866 7.387944359 5.9931033501601 -2.89229240900116 -8.428336079 -3.9203623615674 -18.123968890 14.417455743 LU0823388615 Bond World High Yield EUR dluhopisovy parvest 1.2 1.47 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823388615 2017-10-16 103.30000 0.038737168 0.067809745 0.545065213 1.185228720 2.480158730 4.703020474 5.14381866158243 2.79890564474157 8.633925755 3.43724216943761 18.408986703 4.133064516 LU0249332619 Bond World Inflation-Linked EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0249332619 2017-10-13 147.95000 0.325489930 0.762786896 0.454915807 1.600054938 -1.974425230 -2.510542963 2.91408712026389 2.1385516424522 6.553835074 1.38159127103863 7.101491241 -0.087790384 LU0095613583 CONVERTIBLE BOND ASIA USD dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0095613583 2017-10-16 389.09000 0.675326019 1.025601080 1.214817127 4.378034713 6.828290594 9.491782981 5.37931724162848 3.14915933160999 9.748117226 2.69477263587356 14.219877124 11.579822775 LU0377063960 Convertible Bond Best Selection Europe EUR dluhopisovy bnp 1.25 0.17 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0377063960 2017-10-13 82.29000 0.341421778 0.463923819 1.093366093 0.882677455 1.006505462 3.888397930 0.955308123425411 5.00255844984443 15.770962296 5.19861672307032 28.839830907 1.982897509 LU0086913042 Convertible Bond Europe EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0086913042 2017-10-16 157.95000 0.400457666 0.477099237 0.649971325 -0.928307094 -2.173913043 1.464636732 -0.924038046421629 3.3603670521716 10.423657718 3.57638526160306 19.207547170 -1.349072513 LU0265291665 Convertible Bond Europe Small CAP EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0265291665 2016-05-17 158.45000 0.577631078 0.240399823 0.348321723 2.126973896 -4.363833897 -3.443022547 4.29083757864626 5.12689864400564 16.182724740 4.27111858031716 23.259432128 -3.718782281 LU0823394423 Convertible Bond World CZK dluhopisovy parvest 1.53 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823394423 2016-03-21 29.77000 0.269450994 1.052274270 2.796961326 -2.265265923 -2.997719127 -7.402799378 -1.2801642734901 3.02189591748873 9.342402962 2.65444537000658 13.995787861 -2.712418301 LU0823394852 Convertible Bond World EUR dluhopisovy parvest 1.25 1.54 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823394852 2016-03-21 150.35000 0.333667000 0.521494952 2.937149117 -2.274943126 -2.648277648 -5.529374804 -0.350657734025432 3.7035860729995 11.527334767 3.15368157413558 16.794841917 -2.793043253 LU0089291651 Diversified Dynamic EUR balancovane parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0089291651 2017-10-16 253.19000 0.760108246 1.077887341 1.760379406 3.233303433 4.836238665 8.200854701 5.38867642252127 5.31149521123429 16.795829874 5.39838733805882 30.067810541 7.566488232 LU0325598166 Enhanced Cash 6 Months EUR dluhopisovy parvest 0.5 0.17 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0325598166 2016-05-17 110.00000 -0.009090083 -0.009090083 0.009091736 0.346652071 0.191274251 0.255195042 0.324298017097007 0.338644356231342 1.019377353 0.440302205806134 2.220983180 0.227790433 LU0823401574 Equity Best Selection Euro EUR akciovy parvest 1.5 1.86 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823401574 2016-05-17 426.13000 0.023472525 -2.144809057 -4.766906539 2.560831789 -12.105523700 -14.896548969 0.355060716349101 3.86109395977203 12.036279426 5.82109378289451 32.697038583 -7.799991345 LU0823399810 Equity Best Selection Europe EUR akciovy parvest 1.5 1.85 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823399810 2017-10-16 218.60000 0.119080333 -0.045724737 1.939936579 -0.382792563 2.455943007 16.704927660 5.05475832479205 8.6172649446806 28.143501964 7.36323704891863 42.652039764 9.579427540 LU0265266980 Equity Brazil USD akciovy parvest 1.75 0.265 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0265266980 2017-10-16 109.05000 0.064231969 1.725746269 0.036693881 15.604791689 16.668449770 20.697288323 33.4537264719879 -0.279645217833178 -0.836591798 -3.56453154975927 -16.596558317 25.677077331 LU0010012721 Equity Europe EUR akciovy bnp 1.5 0.265 1.62 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0010012721 2017-10-13 33.35000 0.150150150 0.180234305 2.394841879 0.240456868 2.332003682 -93.547076352 -75.4550785778182 -59.381494167304 -93.298502964 -39.7623482669383 -92.068776903 8.244076599 LU0823403356 Equity Europe Emerging EUR akciovy parvest 1.75 2.17 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823403356 2017-10-16 121.01000 2.603018484 3.568983225 3.145243778 5.189499305 5.630237430 23.630976706 15.6086647933611 7.20304230928794 23.203013643 0.811729971917103 4.125077442 7.497557076 LU0823404248 Equity Europe Growth EUR akciovy parvest 1.5 1.76 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823404248 2017-10-16 48.41000 0.144807613 0.062009095 2.087726698 -0.349938246 2.455026455 16.426166426 5.39595135793127 8.99164459757237 29.473121155 7.52577958421401 43.735154394 9.748356382 LU0066794719 Equity Europe Mid Cap EUR akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0066794719 2017-10-16 819.28000 0.271705872 0.114866681 2.504816956 2.718154463 5.262616918 16.282502555 6.60009203513042 14.2686166393984 49.204152249 12.4575957363284 79.863885840 14.086782153 LU0212178916 Equity Europe Small Cap EUR akciovy parvest 1.75 0.265 1.85 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0212178916 2017-10-16 219.41000 0.656023488 0.549928968 2.532828637 3.519698042 7.159951160 19.212170606 8.56671281202397 17.4368594984924 61.962058020 16.2085388693018 111.928909495 16.887752384 LU0823427611 Equity Germany EUR akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823427611 2017-10-16 297.31000 0.646580907 0.933595872 3.574290193 3.135948937 6.992226861 23.657613443 11.7020035005337 13.412609340945 45.876061037 10.3083892058994 63.321257049 16.587584801 LU0111491469 Equity High Dividend Europe EUR akciovy parvest 1.5 0.265 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0111491469 2017-10-16 96.11000 -0.093555094 -0.466031483 1.435356201 -0.166199231 2.626801922 16.004828002 2.85981191451495 6.92481624120414 22.246247774 5.98789647750273 33.746173114 6.292855563 LU0823406961 Equity High Dividend Pacific EUR akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823406961 2017-10-16 78.86000 2.203214101 1.754838710 3.504396902 1.689232753 -2.965423896 7.541251875 7.64216248970425 7.23553955492319 23.315089914 6.67792550408279 38.156972670 1.689232753 LU0823408157 Equity High Dividend USA USD akciovy parvest 1.5 1.7 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823408157 2017-10-13 128.07000 0.258337248 0.007808840 1.675134963 2.218852263 4.300024432 12.086469456 10.2256828823129 7.07285938560184 22.754720598 8.72879539557425 51.957759848 4.020467836 LU0823426308 Equity China USD akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823426308 2017-10-16 422.66000 1.172922252 1.674284340 2.592358852 12.613236705 27.811545556 35.986615617 16.4504327403765 11.4508469342607 38.436343389 7.98238383287799 46.813013762 46.299757702 LU0823428932 Equity India USD akciovy parvest 1.75 2.16 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823428932 2017-10-16 144.70000 2.769886364 2.989323843 -1.778441488 0.969925337 7.447835450 17.670976661 7.03667022456959 6.29917001624123 20.112891176 8.50948974926173 50.431437779 34.205156743 LU0823430243 Equity Indonesia USD akciovy parvest 1.75 2.17 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823430243 2017-10-16 211.95000 1.319374731 0.760637034 -1.101208530 -0.865294668 3.983711917 3.339834227 11.4588271964767 0.721136570342566 2.179048354 -1.75080935837299 -8.452833449 11.049984282 LU0012181748 Equity Japan JPY akciovy parvest 1.5 0.265 1.59 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0012181748 2017-10-16 5397.00000 1.124227094 1.984126984 5.492572322 8.177991581 19.534883721 31.473812424 4.95967790788929 11.6857077101733 39.313371193 18.2423647398532 131.134903640 16.339728390 LU0069970746 Equity Japan Small Cap JPY akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0069970746 2017-10-16 12423.00000 0.404105714 0.574805699 3.103992033 8.393682925 28.655758078 45.009921793 22.8384095852267 23.20902983618 87.037037037 28.1960991011022 246.237458194 31.168831169 LU0075933415 Equity Latin America USD akciovy parvest 1.75 0.265 1.87 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0075933415 2017-10-16 618.21000 -0.872284134 -0.208232446 -2.485922047 6.119541335 11.140874443 16.408383076 19.3075969375831 -2.04584659467329 -6.012831428 -4.02800445324651 -18.581588305 22.721588089 LU0823431720 Equity Russia EUR akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823431720 2017-10-16 122.84000 2.001162501 2.358136822 4.946604015 9.483065954 0.961617490 19.262135922 20.1448401251408 14.8859866821569 51.635600543 4.03619799517327 21.877170354 -2.461489598 LU0265268689 Equity Russia Opportunity USD akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0265268689 2017-10-16 93.22000 1.624332280 2.778390298 3.393966282 13.807837871 15.015422579 33.076374019 25.0952297986687 12.7423974652765 43.305149885 3.35260913656354 17.925363694 13.392531322 LU0225845535 Equity South Korea USD akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0225845535 2017-08-24 84.14000 0.035667578 -0.426035503 -6.156591568 -1.267308144 8.190819082 9.614382491 15.0831726551043 -4.63361192655492 -13.266673539 -1.07675645948223 -5.269083540 18.557136818 LU0265293521 Equity Turkey EUR akciovy parvest 1.75 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0265293521 2017-10-16 200.98000 3.753032884 7.069415588 -4.030178588 -4.902053563 5.186580834 11.290769146 3.51296098385838 -1.14106748260244 -3.384289972 -3.4001537036205 -15.883309584 16.355004921 LU0012181318 EQUITY USA USD akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0012181318 2017-10-16 143.01000 0.287517532 0.350852572 3.585397653 4.417348131 11.857645679 21.555461113 8.3131909505035 9.16168346515482 30.080043660 10.3219029890266 63.421323277 16.695226438 LU0823434583 Equity USA Growth USD akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823434583 2017-10-16 73.59000 0.122448980 0.272516692 1.587520707 3.197307531 12.145687290 -69.488784775 -44.4127754205511 -29.8396028996992 -65.463675615 -15.5406394045587 -57.022717982 20.304070623 LU0154245756 Equity USA Mid Cap USD akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0154245756 2017-10-16 237.41000 -0.235323780 -0.289794204 0.853865760 -1.473273572 2.103044899 21.673841738 11.6090596328998 7.33469662103107 23.657482161 11.5958318625168 73.077203470 4.608944701 LU0823410997 Equity USA Small Cap USD akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823410997 2017-10-16 224.34000 -0.311055812 -0.479105669 3.832268814 4.421895364 9.450163439 20.154249906 11.7728864608833 12.9005747387043 43.909166720 14.601373820229 97.673803859 9.900553569 LU0823411706 Equity World Consumer Durables EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823411706 2017-10-16 171.00000 0.169878742 -0.731452456 2.733553620 -1.774943994 -1.842603754 11.002921130 5.83302323580898 13.5719828628139 46.491904395 13.7632548480427 90.550479162 4.663973559 LU0823413587 Equity World Emerging USD akciovy_sektorovy parvest 1.5 2.13 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823413587 2017-10-16 674.51000 1.044132187 2.555876539 1.935922624 9.585546945 20.115751046 22.468951994 16.2519941638195 7.12473342793072 22.933221550 3.3082307354823 17.672402168 32.963393720 LU0823414635 Equity World Energy EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.8 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823414635 2017-10-16 525.41000 -0.115965172 -0.475450826 4.859697441 3.549467875 -11.891266434 -8.038996044 -1.62307441125165 -4.01073317566095 -11.556071777 -2.78928358099753 -13.189807567 -18.704935788 LU0823415871 Equity World Finance EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.81 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823415871 2017-10-16 414.76000 0.130365506 -0.546710148 4.777062018 1.089473299 3.336073947 26.841799443 10.3315245784351 12.9514903400875 44.103953860 12.1180098377781 77.164580753 4.602658193 LU0823416762 Equity World Health Care EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.84 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823416762 2017-10-16 919.39000 -0.577465855 -1.566347616 -0.185647595 -3.475102101 -4.606812687 5.449144378 0.0386349366735033 8.2981569003679 27.017393587 13.1330806401579 85.330998737 3.019810856 LU0823417810 Equity World Low Volatility EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.85 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823417810 2017-10-16 453.14000 0.565924677 0.137010519 2.587670644 -0.257533402 -2.273119393 7.864794097 6.56604990018516 10.8032730074582 36.037226058 10.3396784696778 63.553021006 1.794900595 LU0823419436 Equity World Materials EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.81 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823419436 2017-10-16 106.26000 1.007604563 0.047076546 3.405994550 2.845528455 2.330508475 17.609297178 10.9569084064366 9.8373043949917 32.510288066 5.89184131315071 33.141210375 5.207920792 LU0823421689 Equity World Technology EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823421689 2017-10-16 745.36000 1.009608218 0.649517251 4.378999846 3.956819481 6.725468578 20.112803158 15.4865820260703 21.3292820818093 78.606345251 17.0466537056675 119.682271223 14.431343650 LU0823422810 Equity World Telecom EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.86 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823422810 2017-10-16 679.92000 0.225533985 0.259525776 1.984430545 -0.923848104 -4.966105248 0.849908779 1.54788975504559 7.54251111835987 24.377126550 8.28047374453382 48.850650204 -4.006776789 LU0823424782 Equity World Utilities EUR akciovy_sektorovy parvest 1.5 1.76 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823424782 2017-10-16 166.28000 -0.299796139 0.223012477 0.325811512 0.210932321 -4.177951939 6.760834671 5.77459702017929 8.62585284577399 28.173899638 9.4266792899804 56.897527835 1.856049005 LU0177332227 EUROPE VALUE EUR akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0177332227 2017-10-13 176.83000 0.306313461 0.181292845 2.635091996 1.416609314 8.731476357 21.265944315 4.86932094766624 8.67602945056578 28.351600494 8.57581013826008 50.891714310 9.519385606 LU0099625146 Flexible Bond Europe Corporate EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0099625146 2017-10-13 127.89000 0.070422535 0.133103664 0.203713860 0.479258328 0.827814570 0.274423710 2.24311102386869 1.19023848464244 3.613384104 1.85513366873487 9.626264358 0.748385064 LU0347711466 Global Environment EUR akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0347711466 2017-10-16 192.81000 0.958215520 0.495152716 3.173159247 1.591232415 4.504065041 15.303193398 13.7743920484834 13.3594156850701 45.670897552 13.1930906897559 85.823053200 7.799396176 LU0258897114 International Derivatives Fund EUR akciovy bnp-plan 4 0.05 4.1 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0258897114 2017-10-13 15.97000 0.440251572 1.075949367 5.551883675 6.324900133 14.316392269 34.540859309 15.9917494088191 14.0327866847901 48.282265552 17.5343972561158 124.297752809 22.001527884 CZ0008473634 J&T Bond CZK CZK smiseny atlk http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008473634 2017-10-09 1.36380 0.198368966 0.198368966 0.560389323 1.821711214 2.456614830 4.617980976 5.89871707486418 5.22381787640707 16.504356740 5.11777867658792 28.345567476 3.711026616 CZ0008472867 J&T FlexibilnĂ­ dluhopisovĂ˝ fond CZK dluhopisovy atlk 0.8 1.3 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008472867 2017-10-09 1.44750 -0.110413360 -0.110413360 0.193811864 0.772765246 1.117708697 1.230855305 2.08778881270277 1.85116518817577 5.656934307 2.6995147311973 14.246250987 1.621735468 CZ0008473493 J&T KomoditnĂ­ Fond CZK akciovy_sektorovy atlk 1.8 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008473493 2017-10-16 0.49860 0.321931590 0.321931590 1.033434650 3.401078391 -4.060034635 -3.893600617 -5.10597338716254 -10.7780479559852 -28.974358974 -10.4992862926436 -42.570836213 -6.925518014 CZ0008474244 J&T LIFE 2025 OPF CZK smiseny atlk http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008474244 2017-09-30 1.09220 0.312270389 0.312270389 0.635768912 1.401912543 2.882441598 4.516746411 4.92893140197937 3.07973675426906 9.526674689 4.677017443 CZ0008474251 J&T LIFE 2030 OPF CZK smiseny atlk http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008474251 2017-09-30 1.09550 0.394061584 0.394061584 0.828347906 1.548016314 3.193293142 5.671843349 5.64794138601764 3.22832564136716 10.001004117 5.559838119 CZ0008474269 J&T LIFE 2035 OPF CZK smiseny atlk http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008474269 2017-09-30 1.09300 0.404188866 0.404188866 0.858171081 1.750139639 3.239822424 5.921116387 5.81340242114973 3.173920009173 9.827170418 5.787843593 CZ0008473808 J&T Money CZK CZK smiseny atlk http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/CZ0008473808 2017-10-09 1.26180 0.278153064 0.278153064 0.823012385 1.292446014 1.897763062 3.206281695 4.40372702638874 4.34956750037799 13.624493471 4.72086703500176 25.940712646 2.869721180 LU0236673397 QUAM FUND 10/25 EUR akciovy bnp http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0236673397 2017-10-12 127.20000 0.015725743 -0.102096914 -0.031436655 2.646868948 5.080545229 3.964037597 1.93776483561625 1.42321796528877 4.330708661 2.03704059955412 10.608695652 5.490131033 LU0283511359 Real Estate Securities Europe EUR akciovy_sektorovy parvest 2.01 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0283511359 2017-10-16 277.95000 0.991933726 1.690264515 1.371311864 1.723759332 3.732039560 10.860721123 1.70668656996239 11.7369249103125 39.505119454 8.612402798 LU0823443220 Real Estate Securities Pacific EUR akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823443220 2017-10-16 114.96000 1.788560298 1.099287662 1.842664777 1.277420492 -4.999586811 2.186666667 3.15281633196373 6.07060962976288 19.339769542 4.97534360194007 27.478376580 0.436833828 LU0823444111 Real Estate Securities World EUR akciovy parvest 1.5 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823444111 2017-10-16 49.24000 0.922320148 0.860303154 2.009529729 -0.785815031 -6.865897484 -1.657679249 -0.473864641530085 5.81506468623472 18.479307026 5.55902491501456 31.062017567 -4.666021297 LU0083138064 Short Term Euro EUR penezni_trh parvest 0.4 0.115 0.57 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0083138064 2017-10-13 209.29160 -0.002102286 -0.007405387 -0.028612167 -0.090175458 -0.142230272 -0.235716284 -0.169284532538626 -0.105958647489217 -0.317539245 -0.0197024703742557 -0.098473541 -0.216976000 LU0012186622 Short Term USD USD penezni_trh parvest 0.4 0.115 0.59 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0012186622 2017-10-13 207.97300 0.008367171 0.028810113 0.104497634 0.319859302 0.655702160 1.169437026 0.823040719179872 0.58824290917812 1.775129976 0.379150368900014 1.910181953 1.002041186 LU0154361405 STEP 90 Euro EUR balancovane parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0154361405 2017-10-13 108.47000 -0.009218289 0.046116953 1.071561685 0.574872508 1.744676860 5.907049404 -1.35040634099568 -0.317569086796979 -0.949684960 -0.263416688340627 -1.310162861 2.951784358 LU0265288877 Sustainable Bond Euro Corporate EUR dluhopisovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0265288877 2017-10-13 148.90000 0.303132368 0.445223961 0.499460043 1.264961915 1.161763707 0.655715541 2.68680049461969 1.77606672205688 5.423392807 3.22966497517841 17.225633758 1.784127418 LU0212189012 Sustainable Equity Europe EUR akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0212189012 2017-10-13 118.61000 -0.092654987 0.033735346 1.715118772 0.687606112 2.488550938 11.843470061 3.98180192792712 6.95991054290148 22.366656350 7.9103102827724 46.323710831 5.487371042 LU0823447643 V350 EUR balancovane parvest 0.75 0.97 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823447643 2017-10-13 106.83000 -0.168208579 -0.289341049 -0.056132473 0.131221295 0.234565585 -0.298646757 -1.24473791589274 -0.552361066399968 -1.647946971 0.380606324942747 1.917572982 -0.149546687 LU0823449185 World Commodities EUR akciovy bnp http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823449185 2013-07-03 92.83000 1.553440543 0.891207477 -3.009089959 -6.974646758 -9.025872207 -12.941948795 -7.51543169506161 -8.505815100 LU0823449938 World Commodities Class Cap USD akciovy parvest 1.5 1.86 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823449938 2017-10-16 55.04000 1.737523105 3.013288415 1.737523105 9.926103455 3.206450403 5.642994242 1.28714959401206 -8.07234320215396 -22.314749471 -9.7917945167802 -40.264814413 2.936225921 LU0823449342 World Commodities Class H CZK Cap CZK akciovy parvest http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823449342 2015-09-21 50.27000 0.600360216 -0.711040885 2.382892057 -11.120933522 -12.619502868 -28.103546911 -19.2004243292613 -18.0080247452821 -44.879385965 -16.867868364 LU0823449425 World Commodities Class H EUR Cap EUR akciovy parvest 1.5 1.93 http://www.atlantik.cz/nase-nabidka/produkty/podilove-fondy/detail-fondu/LU0823449425 2015-09-21 54.16000 0.856610801 -0.514327700 2.498107494 -11.081924150 -12.701482914 -27.978723404 -19.0449074565875 -17.9586623170034 -44.779771615 -16.996168582