Bond USD

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v USD, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro střednědobé a konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0879078136
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 1,04 %
Datum založení 14.11.1995
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 0,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 719.27 -0.04 -0.74 -0.95 -3.42 -3.36 -1.39 -0.72 0.70

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 15.10.2018