Bond USD

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v USD, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro střednědobé a konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0879078136
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 1,04 %
Datum založení 14.11.1995
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 0,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 726.21 0.12 0.44 0.01 -2.49 -1.99 -1.03 -0.34 0.75

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 19.07.2018