Bond USD

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do obligací vystavených v USD, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro střednědobé a konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0879078136
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 1,04 %
Datum založení 14.11.1995
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 0,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 739.65 -0.43 -0.21 -0.51 -0.68 2.57 0.60 -0.28 0.56

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 18.01.2018