World Commodities Class Cap

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje hlavně do derivátů na kterých je založen Dow Jones-UBS Commodity Gross Return index a/nebo do jiných komoditních indexů a reprezentuje celkový trend komoditních cen. Aktiva fondu mohou být zainvestována od 0 do 100 % . Fond může investovat 1/3 svých aktiv do jiných převoditelných cenných papírů, derivátů nebo hotovosti a také max. 5 % do jiných podílových fondů.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Akciový
ISIN LU0823449938
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 1,86 %
Datum založení 13.02.2006
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 1,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 56.72 0.12 4.11 4.25 -1.24 3.05 4.34 1.87 -6.66

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 16.10.2018