Real Estate Securities World

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Tento fond investuje svá aktiva buď do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Fond je vhodný pro dlouhodobé a zkušené investory se zájmem o určitý segment světové ekomomiky.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0823444111
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 21.11.2008
Třída akcií CLASSIC CAP
Správní poplatek 1,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 48.42 -0.51 -2.52 -2.24 -3.00 -6.38 2.56 -1.19 4.18

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 18.01.2018