Real Estate Securities Pacific

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond investuje do cenných papírů vydaných společnostmi z oblasti nemovitostí nebo podniky z odvětví nemovitostí (dluhopisy na nemovitosti, akcie, SICAFI, closed-end REIT,…) anebo do finančních nástrojů představujících nemovitosti. Emitenti těchto cenných papírů mají sídlo nebo vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Asii a v Tichomoří. Fond je vhodný pro dlouhodobé a zkušené investory, kteří očekávají vysoký růstový potenciál a jsou ochotni podstoupit vysoké riziko.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0823443220
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 04.05.2007
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 1,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 113.76 -1.23 -1.53 -0.11 -0.61 1.61 2.37 2.02 4.11

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 15.11.2017