Equity Indonesia

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond poskytuje možnost investovat na základě práce lokálního týmu analytiků a managerů do indonéských akcií, jejichž složení tvoří 2/3 akcie společností, jejichž sídlo nebo ekonomická aktivita je v Indonésii. Může také investovat maximálně 1/3 aktiv do jiných aktiv např. peněžního trhu, derivátů a hotovosti maximálně 15 % a akcií do jiných podílových fondů max 10 % svého majetku. Fond je řízen kombinací Top-down (založených na analýze ekonomiky) a bottom-up (založených na analýze každé jednotlivé akcie) přístupů. Indonéská ekonomika patří k velmi rychle se rozvíjejícím trhům a firmy v ní vykazují prudký růst příjmů.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Akciový
ISIN LU0823430243
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 2,17 %
Datum založení 28.03.2007
Třída akcií CLASSIC CAP
Správní poplatek 1,75 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 169.74 1.20 -2.42 -6.72 -23.29 -19.71 -9.80 -0.17 -3.11

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 17.10.2018