Equity Germany

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

Morningstar Rating:





Popis fondu

Fond investuje aktiva do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich činnosti probíhá v Německu. Fond je vhodný pro dlouhodobé investory, kteří mají zkušenosti s investováním do akcií a mají zájem investovat na konkrétním evropském trhu.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0823427611
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 24.11.2008
Třída akcií CLASSIC CAP
Správní poplatek 1,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 292.38 -1.40 -2.10 2.45 -0.85 -0.16 11.99 4.07 8.92

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 21.06.2018