Equity World Low Volatility

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje do akcií nebo do podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jež se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro dlouhodobé investory se zkušenostmi s investováním do akcií.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový / Sektorový
ISIN LU0823417810
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) 1,85 %
Datum založení 27.04.1998
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 1,5 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 78.56 -2.49 -3.31 -4.30 -82.86 -82.95 -57.70 -42.89 -23.92

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 07.12.2018