Convertible Bond World

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Tento fond investuje zejména do konvertibilních obligací a do směnitelných obligací na mezinárodních trzích. Také může v menší míře investovat do jakýchkoliv převoditelných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, derivátů nebo do likvidních prostředků. Snaží se maximalizovat výnos investováním hlavně do „smíšených konvertibilních obligací", které poskytují bezpečnost obligačního stropu a z velké části je zde potenciál vzestupu základní akcie. To umožňuje využít výhody účinné ochrany proti riziku poklesu a rozumné prémie. Celkové riziko je kontrolováno prostřednictvím striktních investičních omezení v oblasti úvěrového rizika, rovnováhy sektorů a regionů. Fond je měnově zajišten pro české investory do CZK a je dvojčetem úspěšného a déle fungujícího fondu Convertible Bond World, ISIN LU0823394852.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu CZK
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0823394423
Minimální investice 10000 CZK
TER (celk. nákladovost) 1,53 %
Datum založení 10.03.2008
Třída akcií CAP
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 29.77 0.27 2.80 -2.27 -2.71 -7.40 -1.28 3.02 2.65

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 21.03.2016