Bond World

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně svá aktiva do kvalitních obligací, které podniky vydávají v euro a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro střednědobé a konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0823391676
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) 1,04 %
Datum založení 05.11.2001
Třída akcií CLASSIC C
Správní poplatek 0,75 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 328.61 -0.33 -1.94 -3.64 -2.98 -8.78 -2.39 -2.00 1.46

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 14.02.2018