Bond World High Yield

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů, jejichž rating se nachází pod úrovní "Baa3" (podle agentury Moody’s) nebo pod úrovní "BBB-" (podle agentury S&P) a které byly vystaveny v různých světových měnách. Fond je vhodný jako hlavní či doplňující investice pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko než u klasických dluhopisových fondů zaměřených na vyspělý svět.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0823388615
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) 1,47 %
Datum založení 05.12.2008
Třída akcií CC
Správní poplatek 1,2 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 100.96 0.09 0.60 0.55 -1.26 -1.24 3.30 1.63 2.42

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 20.06.2018