Bond Asia ex-Japan

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje aktiva do kvalitních dluhopisů emitentů, jejichž sídlo je v Asii nebo které vykonávají převážnou část své hospodářské činnosti v Asii (s výjimkou Japonska). Fond je rovněž oprávněn investovat do nástrojů finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Fond je vhodný jako hlavní či doplňující investice pro dlouhodobé investory, kteří mají zájem o investici do dluhopisů asijské oblasti a kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko než u dluhopisových fondů zaměřených na vyspělý svět.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0823379622
Minimální investice 250 USD
TER (celk. nákladovost) 1,55 %
Datum založení 05.12.2008
Třída akcií CC
Správní poplatek 1,25 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 153.97 0.18 0.14 -0.73 -7.39 -7.30 -2.41 -0.05 1.51

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 15.11.2018