Enhanced Cash 6 Months

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond je podfondem s absolutní výkonností, nezávislou na vývoji akciových a dluhopisových trhů, zaměřený na volatilitu kolem 150 základních bodů měřenou pomocí roční standardní odchylky výnosů. Výnosnost musí být nezávislá na vývoji akciových a dluhopisových trhů. Při výběru cenných papírů do portfolia usiluje investiční správce podfondu o diverzifikaci expozic v různých kategoriích dluhových cenných papírů, jejich dob splatnosti a emitentů. Při řízení expozice podfondu do určité měny může investiční správce usilovat o ochranu podfondu před devizovým rizikem spojeným s aktivy, které fond obsahuje. Správce ovšem může rovněž usilovat o nákup a prodej různých měn za jiným účelem než hedging, a sice využitím devizových derivátů. Využití devizových derivátů může přivést k čisté krátké expozici podfondu do některých měn. Při řízení celkové durace podfondu může investiční správce nejen usilovat o ochranu podfondu před úrokovým rizikem, ale i co možná nejlépe využít kolísání úrokových sazeb. Fond je vhodný jako hlavní či doplňující investice pro konzervativní krátkodobé i střednědobé investory. Do fondu je vhodné investovat v období rostoucích úrokových sazeb.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0325598166
Minimální investice 250EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 30.10.2007
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 0,5 %
Servisní poplatek 0,17 %

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 110.00 -0.01 0.01 0.35 0.23 0.26 0.32 0.34 0.44

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 17.05.2016