Equity Turkey

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

Morningstar Rating:

Popis fondu

Tento fond investuje aktiva hlavně do akcií nebo podílů tureckých společností, příležitostě může využít také finančních instrumentů. Manažeři fondu vyhledávají dlouhodobá investiční témata, která vychází z makroekonomického rozvoje a z přibližování Turecka k EU. Společnosti s potenciálem na zařazení do fondu, podléhají několikastupňovému filtrování na bázi, například vedení společnosti, likvidity a ocenění.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0265293521
Minimální investice 250 EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 13.09.2006
Třída akcií CC
Správní poplatek 1,75 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 202.81 -1.70 -5.50 -2.59 17.41 8.24 6.84 -2.32 -2.94

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 21.09.2017