Equity Europe Small Cap

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

S&P Star rating:

Morningstar Rating:

Popis fondu

Tento Fond investuje do akcií nebo podílů představujících základní kapitál podniků s nízkou burzovní bonitou (to je méně než 3,5 miliardy euro), jejichž sídlo leží nebo převážná část jejich hospodářské činnosti probíhá v Evropě. Fond je vhodný pro dlouhodobé investory se zkušenostmi s investováním do akcií.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0212178916
Minimální investice EUR 250 nebo ekvivalent v CZK, SKK, USD
TER (celk. nákladovost) 1,85 %
Datum založení 25.09.2007
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 1,75 %
Servisní poplatek 0,265 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 224.07 0.42 3.37 -3.52 -0.50 9.51 9.06 5.17 14.25

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 19.04.2018