Bond Euro Premium

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Fond investuje nejméně 85% svých aktiv do domácích a mezinárodních obligací a do jiných obchodovatelných dlužních úpisů, které byly původně vydány před 1. březnem 2001 nebo pro které původní prospekt vydání byl odpovědnými orgány stanoven před tímto datem za podmínky, že žádné nové vydání těchto obchodovatelných dlužních úpisů nebude uskutečněno před 1. březnem 2002, jestliže byly vydány vládou nebo podobnou entitou jednající jako orgán, jehož role je uznána mezinárodní smlouvou, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro střednědobé a konzervativní investory

Základní údaje

Správce BNP Paribas L1
Měna fondu EUR
Typ fondu Dluhopisový
ISIN LU0172350877
Minimální investice 250EUR
TER (celk. nákladovost) 1,03 %
Datum založení 26.09.2003
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 0,75 %
Servisní poplatek 0,17 %

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 142.71 -0.05 0.70 0.22 -1.25 -2.04 -0.83 -0.58 0.56

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 06.12.2018