Equity World Min. Variance

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

S&P Star rating:

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond investuje do akcií nebo do podílů představujících akciový kapitál omezeného počtu podniků, jež se vyznačují kvalitní finanční strukturou a/nebo ziskovým růstovým potenciálem, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro dlouhodobé investory se zkušenostmi s investováním do akcií.

Základní údaje

Správce BNP Paribas L1
Měna fondu EUR
Typ fondu Akciový
ISIN LU0086352696
Minimální investice USD 250 nebo ekvivalent v CZK, SKK, EUR
TER (celk. nákladovost) 1,89 %
Datum založení 21.11.2008
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 1,5 %
Servisní poplatek 0,265 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 14.05.2013