Short Term Euro

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

S&P Fund rating:

A

S&P Star rating:

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do nástrojů peněžního trhu a do obligací vystavených v euro, a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro krátkodobé či velmi konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu EUR
Typ fondu Peněžního trhu
ISIN LU0083138064
Minimální investice EUR 250 nebo ekvivalent v CZK, SKK, USD
TER (celk. nákladovost) 0,57 %
Datum založení 05.02.1991
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 0,4 %
Servisní poplatek 0,115 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR 208.28 -0.00 -0.03 -0.10 -0.40 -0.43 -0.36 -0.27 -0.12

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 06.12.2018