Equity Latin America

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

S&P Fund rating:

A

S&P Star rating:

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond investuje do akcií nebo podílů představujících akciový kapitál podniků, jejichž sídlo leží nebo převážná část jejichž činnosti probíhá v Latinské Americe. Fond je vhodný pro dlouhodobé a zkušené investory, kteří mají zájem podílet se na vysokém potenciálním růstu určitého regionu.

Základní údaje

Ocenění

Lipper Fund Awards 2005 - Hong Kong - (výnosnost za 10let) Lipper Fund Awards 2004 - Francie, Španělsko - (výnosnost za 3roky)

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Akciový
ISIN LU0075933415
Minimální investice USD 250 nebo ekvivalent v CZK, SKK, EUR
TER (celk. nákladovost) 1,87 %
Datum založení 29.09.2000
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 1,75 %
Servisní poplatek 0,265 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 635.44 2.06 8.90 2.65 7.20 22.70 36.81 4.33 -5.17

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 18.01.2018