Short Term USD

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist

S&P Fund rating:

A

S&P Star rating:

Morningstar Rating:

Popis fondu

Fond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do nástrojů peněžního trhu a do obligací vystavených v amerických dolarech (USD), a také do finančních derivátů tohoto typu aktiv. Fond je vhodný pro krátkodobé či velmi konzervativní investory.

Základní údaje

Správce Parvest
Měna fondu USD
Typ fondu Peněžního trhu
ISIN LU0012186622
Minimální investice USD 250 nebo ekvivalent v CZK, SKK, EUR
TER (celk. nákladovost) 0,59 %
Datum založení 27.03.1990
Třída akcií třída "Classic" (kapitálový růst)
Správní poplatek 0,4 %
Servisní poplatek 0,115 %
Frekvence ocenění denní

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
USD 211.82 0.01 0.18 0.58 1.54 1.86 1.51 1.16 0.74

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 12.10.2018