J&T LIFE 2035 OPF

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Smíšený
ISIN CZ0008474269
Minimální investice 3000 CZK
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 15.07.2014

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 1.08 0.02 0.34 -2.36 -2.96 -2.26 2.99 2.24 N/A

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 30.11.2018