J&T Money CZK

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Smíšený
ISIN CZ0008473808
Minimální investice 300 CZK
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 23.08.2012
Frekvence ocenění jednou za dva týdny

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 1.29 0.08 0.00 0.59 1.76 1.71 2.55 3.54 4.06

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 05.11.2018