J&T Bond EUR

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisu (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu EUR
Typ fondu Smíšený
ISIN CZ0008473642
Minimální investice 20 EUR
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 01.12.2011
Frekvence ocenění jednou za dva týdny

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
EUR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 05.12.2016