J&T Bond CZK

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisu (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Smíšený
ISIN CZ0008473634
Minimální investice 300 CZK
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 01.12.2011
Frekvence ocenění jednou za dva týdny

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 1.3670 0.23 0.53 2.16 3.95 4.83 5.75 5.38 5.12

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 16.10.2017