J&T Komoditní Fond

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Cílem fondu je zhodnocení majetku podílníků, které přesáhne inflaci v ČR a reálně zhodnotí investované prostředky. Doporučená minimální doba investice 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů. Fond bude v dlouhodobém horizontu usilovat o dosažení výkonnosti nad úrovní benchmarku, kterým je bazický index spotřebitelských cen publikovaný měsíčně Českým statistickým úřadem.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Akciový / Sektorový
ISIN CZ0008473493
Minimální investice 300 CZK
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 01.02.2011
Správní poplatek 1,8 %
Frekvence ocenění týdně

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 0.48 -0.80 -3.91 -2.69 -3.75 -4.38 -3.08 -2.68 -7.90

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 26.11.2018