J&T Komoditní Fond

Základní informace Jak nakoupit fond Prospekt Infolist
Popis fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Cílem fondu je zhodnocení majetku podílníků, které přesáhne inflaci v ČR a reálně zhodnotí investované prostředky. Doporučená minimální doba investice 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů. Fond bude v dlouhodobém horizontu usilovat o dosažení výkonnosti nad úrovní benchmarku, kterým je bazický index spotřebitelských cen publikovaný měsíčně Českým statistickým úřadem.

Základní údaje

Správce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Měna fondu CZK
Typ fondu Akciový / Sektorový
ISIN CZ0008473493
Minimální investice 300 CZK
TER (celk. nákladovost) N/A
Datum založení 01.02.2011
Správní poplatek 1,8 %
Frekvence ocenění týdně

Tabulka výnosnosti fondu

Měna Kurz Denní Měsíční 3M YTD 1R 2R 3R 5R
CZK 0.51 0.02 2.29 -4.84 1.17 4.43 -0.72 -2.10 -7.25

Výnosnost se počítá k nejaktuálnějšímu kurzu z 17.09.2018